Có thể thay đổi Logo của công ty trên Ứng dụng theo công ty không?

CÓ THỂ.

Cách thực hiện như sau :

1. Kiểm tra xem đối tượng đã chọn có phải là “Công ty” hay không.

2. Ở cột bên trái, chọn “Quản lí vận hành” > “Cấu hình cho công ty” > “Thiết lập cho ứng dụng”.

__________2017-01-05_17.26.37.png

 

3. Chọn “Thêm file” trong mục Ảnh logo > chọn hình ảnh muốn thiết lập làm Logo.

4. Sau khi đã chọn hình ảnh xong, hãy ấn “Bắt đầu”.

__________2017-01-05_17.31.14.png

 

5. Sau khi ảnh đã tải ảnh lên, hãy lướt xuống phía dưới màn hình và ấn “Lưu lại”.

6. Ở phía trên màn hình sẽ hiển thị : “Thông tin : Đã được cập nhật”, như vậy đã hoàn thành việc thay đổi Logo cho công ty.

7. Hãy thử đăng nhập bằng một tài khoản thuộc công ty và kiểm tra Logo ở phía trên vừa được cập nhật.

_1.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận