Có thể khôi phục bình luận đã xóa không?

Những bình luận đã bị xóa từ hệ thống quản lí thì không thể khôi phục.

Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi Xóa.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận