Khi xóa bình luận đã đăng thì có sự thay đổi nào không ?

Bình luận trong bài viết hay thẻ học sẽ bị xóa.
Những bình luận đã xóa không thể khôi phục lại.

Tóm lại, khi xóa bình luận, sẽ không có thông báo gửi tới người dung đã đăng bài mà mình đã bình luận trong đó.

※Chỉ có tài khoản của quản trị có quyền truy cập vào quản trị đại lý mới có thể xem hoặc thao tác đối với bình luận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận