Có thể xóa bình luận đã đăng từ ứng dụng không ?

Không thể xóa bình luận trên các ứng dụng truy cập bằng iOS/Android/web.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận