Làm sao để xem các bình luận liên quan tôi muốn xem nhưng không tìm thấy ?

Hãy nhập từ khóa của bình luận muốn xem vào ô “Tìm kiếm” ở góc trên bên phải màn hình.
(ví dụ:Tên đăng nhập, tên nhóm, thời gian bình luận,…)

Sau khi nhập vào, những bình luận liên quan tới từ khóa sẽ được hiển thị.

 

※Chỉ có tài khoản của quản trị có quyền truy cập vào quản trị đại lý mới có thể xem hoặc thao tác đối với bình luận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận