Tôi có thể tạo ra người dùng mới như thế nào?

Các bước sau là quy trình để tạo ra người dùng mới:

1. Ở màn hình chính của Hệ thống quản lý nội dung, lựa chọn “Quản lý người dùng” ở cột bên tay trái.

2. Ở trang danh sách người dùng, ấn “Tạo người mới”.

3. Điền các thông tin cần thiết.

[Lưu ý] “Tên tài khoản” “Mật khẩu” “Xác nhận mật khẩu” là những trường bắt buộc.

__________2016-08-29_13.57.52.png

 

4. Chọn Phòng ban/Nhóm/Vai trò mà bạn muốn tài khoản mới thuộc về.

[Ghi chú] Bạn có thể “Lưu” tài khoản mới thậm chí khi bạn không chọn phòng hoặc nhóm. Tuy nhiên bạn không thể giao khóa học trừ khi tài khoản đấy thuộc về một nhóm nào đấy.

5. Chọn hình ảnh biểu tượng bằng việc ấn vào “+Thêm files…” và sau đó “Băt đầu tải lên (upload)”.

6. Trong trường hợp bạn ấn vào ô "Gửi thông tin truy cập cho người dùng", một thông báo sẽ được gửi cho địa chỉ email của người dùng.

7. Ấn phím “Lưu” tại phía cuối cùng của trang và bây giờ bạn đã hoàn tất việc tạo một tài khoản mới.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận