Có cách nào để tìm được một người dùng cụ thể?

Có thể được. Đây là các thao tác bạn cần làm để tìm một người dùng cụ thể.

1. Ở màn hình chính, ấn “Quản lý người dùng” tại cột bên trái để vào trang Danh sách người dùng.

2. Tại góc cao bên phải của trang Danh sách người dùng, điền thông tin của người dùng bạn muốn tìm kiếm ở hộp tìm kiếm (tên), và ấn vào biểu tượng kính lúp. Một loạt các người dùng có thông tin phù hợp sẽ được hiện ra.

[Lưu ý] Thông tin người dùng đề cập đến tên truy cập, địa chỉ e-mail, tên đầy đủ, tên phụ, phòng ban, và vai trò.

__________2016-08-29_16.08.53.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận