Làm sao để tôi có thể xóa được người dùng?

1. Từ tab “Quản lý người dùng” ở cột bên trái của màn hình chính, đi vào trang Danh sách người dùng.

2. Ấn vào phím “Xóa” phía góc cuối bên phải của phần thông tin người dùng, và việc xóa người dùng đã được hoàn tất.

__________2016-08-29_15.55.33.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận