Làm thế nào để tôi đổi mật khẩu của một người dùng?

1. Từ tab “Quản lý người dùng” tại cột bên trái của màn hình chính, đi tới trang Danh sách người dùng.

2. Ấn phím “Chỉnh sửa” tại phía cuối bên phải của thông tin người dùng cần chỉnh sửa.

3. Tại trang “Chỉnh sửa người dùng”, xin ấn phím “Chỉnh sửa mật khẩu”.

4. Gõ mật khẩu mong muốn ở hai ô “Mật khẩu” và “Xác nhận mật khẩu”. Ấn phím “Lưu” và việc chỉnh sửa mật khẩu đã hoàn thành. Bạn sẽ được yêu cầu gõ mật khẩu mới từ lần đăng nhập tiếp theo.

[Ghi chú]

“Tự động tạo”: Chức năng cho phép hệ thống tự động tạo ra mật khẩu từ các chuỗi ký tự ngẫu nhiên. Khi bạn ấn vào phím “Tự động tạo”, một thanh thông tin sẽ xuất hiện ở trang “Chỉnh sửa người dùng”, với một tin nhắn thông báo “Tự động tạo một mật khẩu”.

 

__________2016-08-29_15.39.42.png

__________2016-08-29_15.40.40.png

__________2016-08-29_15.42.13.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận