Tôi có thể kiểm tra thông tin của những người dùng hiện tại ở file CSV?

Có, bạn có thể kiểm tra thông tin của những người dùng hiện tại ở file CSV. Ấn vào “Quản lý người dùng” ở cột bên trái để Danh sách người dùng được hiện ra, sau đấy ấn vào phím “Kiết xuất”. Thông tin của người dùng sẽ được liệt kê ở file CSV vừa được tải xuống.

* Cột không được điền sẽ không được sử dụng nhưng chúng vẫn tồn tại để đảm bảo tương thích với file CSV đang tồn tại.

__________2016-08-29_15.59.17.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận