Làm sao tôi có thể tạo ra được tài liệu học tập ở màn hình quản trị trong khi đồng thời đang kiểm tra hình thức xuất hiện (layout) trên ứng dụng?

Bằng việc đi qua các bước sau, thông tin ở hệ thống quản lý nội dung (CMS) sẽ được phản ánh trong ứng dụng và bạn sẽ có khả năng tạo tài liệu học tập trong khi đang kiểm tra hình thức xuất hiện (layout) trên ứng dụng.

 

1. Tạo một nhóm.

Ấn “Quản lý nhóm” ở bên cột tay trái để chuyển về trang Danh sách nhóm. Ấn “Tạo mới” ở phần trên của trang, và bạn sẽ được chuyển đến trang Chỉnh sửa nhóm. Ở trang chỉnh sửa nhóm, điền tên nhóm của những tài liệu học mà bạn muốn tạo và ấn phím “Lưu” để tạo nhóm.

__________2016-08-29_17.04.02.png

__________2016-08-29_17.04.19.png

 

2. Kết nối người dùng với nhóm.

Một lần nữa, quay lại trang “Quản lý nhóm”. Ở trang danh sách nhóm, ấn phím “Thành viên” ở cột Vận hành tại phía cuối bên phải của Nhóm mà bạn đã tạo ra ở mục 1, và danh sách người dùng đăng ký ở “Quản lý người dùng: sẽ được hiện lên. Để liên kết người dùng với nhóm, ấn vào ô đăng ký tại đầu cuối bên phải của người dùng bạn muốn liên kết.

__________2016-08-29_17.04.02_2.png

__________2016-08-29_17.05.55.png

 

Nếu bạn vẫn chưa tạo người dùng, bạn sẽ cần phải đi đến “Quản lý người dùng” ở cột bên tay trái và ấn “Tạo mới” ở trang danh sách người dùng. Ở trang Chỉnh sửa người dùng, điền các thông tin cần thiết và ấn nút “lưu” để tạo một người dùng.

 

3. Kết nối nội dung với một nhóm. Đi tới “Quản lý nhóm”. Ở trang Danh sách nhóm, ấn “Khóa học” ở cột Vận hành tại phía cuối bên phải của nhóm bạn đã tạo ở bước 1, và bạn sẽ được dẫn đến trang Chuỗi danh sách khóa học.

__________2016-08-29_17.04.02_3.png

__________2016-08-29_17.07.47.png

 

Ấn “+thêm” và bạn sẽ được dẫn đến trang Chỉnh sửa chuỗi danh sách khóa học. Tại trang này, ấn vào mũi tên xuốn của menu khóa học và bạn sẽ nhìn thấy các nội dung đang được quản lý bởi “Quản lý nội dung” ở bên cột tay trái. Ấn vào khóa mà bạn đang tạo, nhấn vào ô () “đã phát hành” của hộp thoại kiểm tra trạng thái Phát. Ấn “Lưu” và bạn bây giờ đã hoàn thành việc tạo một khóa học mới.

Nếu bạn vẫn chưa tạo một khóa học, tạo một khóa học mới từ “Quản lý nội dung” → “Quản lý khóa học” ở cột bên tay trái. Bạn sẽ cần phải tạo ít nhất một chương, một mục và một thẻ học cho một khóa. (Khi bạn chỉnh sửa, kiểm tra ô “đã phát hành” ở hộp thoại tại phía cuối của mỗi trang Chỉnh sửa (Edit) và cuối cùng ấn phím “Lưu”.)

4. Xem lại nội dung của ứng dụng. Sau khi bạn đã hoàn thành bước 1 đến bước 3, bạn bây giờ đã có thể đăng nhập với tên và mật khẩu như tại bước 2 và bạn cũng đã có thể tải các tài liệu học tập bằng việc kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận