Tôi không biết gửi một thông báo đẩy như thế nào.

Có bốn dạng thông báo đẩy:

Thông báo từ đại lý:
Đại lý gửi thông báo đẩy tới tất cả các công ty.

Thông báo của công ty:
Thông báo đẩy được gửi đi cho tất cả người dùng ở một công ty.

Thông báo từ phòng/ban:
Thông báo đẩy được gửi tới người dùng ở một phòng/ban nhất định.

Thông báo từ nhóm:
Thông báo đẩy được gửi tới người dùng ở một nhóm nhất định.

 

Dưới đây là cách để gửi từng thông báo đẩy:

1. Để gửi thông báo đẩy cho tất cả người dùng của tất cả công ty:
Trước tiên, bạn phải quyết định nội dung của thông báo đẩy.
Ở màn hình chính, ấn “Quản lý công ty” ở “Quản lý tổ chức” và bạn sẽ được chuyển tới trang Danh sách công ty.
Ở trang Danh sách công ty có một phím “Thông báo từ đại lý” ở phía trên tay trái.

__________2016-08-30_12.15.45.png

 

Chọn “Thông báo từ đại lý” và bạn sẽ được chuyển đến trang Danh sách thông báo. Ở trang danh sách thông báo, chọn “Tạo mới” ở phía trên bên trái.

__________2016-08-30_12.16.07.png

 

Điền nội dung của thông báo ở phần Văn Bản, ấn vào ô “được phát hành” tại phần “Trạng thái phát hành”, và cài đặt phương pháp cũng như thời gian được gửi. Ấn phím “Lưu”.
Sau khi bạn kết thúc quá trình Lưu, đảm bảo rằng thông báo mới đã được thêm vào Danh sách thông báo.
Để gửi thông báo đẩy ấn phím “Gửi”.
Quá trình gửi thông báo được hoàn tất khi bạn nhìn thấy dấu  ở cột “đã đẩy”.

__________2016-08-30_12.16.52.png

 

Các bước phía trên là một chu kỳ gửi một thông báo đẩy.
Ba dạng thông báo đẩy khác cũng được thực hiện qua các bước đấy sau khi bạn chọn “Thông báo từ công ty”, “Thông báo từ phòng/ban”, hoặc “Thông báo từ nhóm”

 

2. Để gửi một thông báo đẩy tới tất cả người dùng ở một công ty nào đấy.
Ở màn hình chính, ấn “Quản lý phòng/ban” ở “Quản lý tổ chức” và bạn sẽ được đưa đến trang Danh sách phòng/ban.
Ở trang Danh sách phòng/ban, có một phím “Thông báo từ công ty” ở phía trên bên trái.

 

3. Để gửi một thông báo đẩy cho tất cả người dùng của một phòng/ban bất kỳ.
Ở màn hình chính, ấn “Quản lý người dùng” và bạn sẽ được chuyển đến trang Danh sách người dùng.

__________2016-08-30_12.23.45.png

 

Ở trang Danh sách người dùng, có phím “Thông báo từ quản trị viên” tại phía trên bên trái.

 

4. Để gửi một thông báo đẩy cho tất cả người dùng ở một nhóm bất kỳ
Ở màn hình chính, ấn “Quản lý nhóm” và bạn sẽ được chuyển đến trang Danh sách nhóm.
Ở trang Danh sách nhóm, ấn “Thành viên” của nhóm mong muốn.
Bạn sẽ được chuyển đến trang Danh sách thành viên. 

__________2016-08-30_12.25.01.png

 

Ở trang Danh sách nhóm có một phím “Thông báo từ nhóm” ở phía trên bên trái.

__________2016-08-30_12.25.18.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận