Làm sao tôi có thể chèn một hình ảnh vào thẻ học?

1. Trên trang chỉnh sửa thẻ học, chọn biểu tượng “hình ảnh” trong mục “Phần thân thẻ”.

__________2016-08-29_17.58.19.png

 

2. Ở tab “Tải lên” của cửa sổ “đặc điểm của hình ảnh”, chọn hình ảnh bạn muốn chèn vào bằng cách ấn vào phím “chọn file”. Sau khi bạn đã chọn file, ấn phím “Gửi file cho Server”.

__________2016-08-29_17.57.43.png

 

3. Sau khi file hình ảnh được gửi cho server, bạn sẽ tự động được chuyển đến tab “thông tin về hình ảnh” tab.

4. Bạn sẽ xem được hình ảnh tại mục “Xem trước (Preview)”. Nếu đây là hình ảnh đúng rồi bạn ấn phím “OK” tại phía cuối tay phải của cửa sổ, và hình ảnh sẽ được hiện lên ở phần thân thẻ học. Bạn cũng có thể chèn văn bản vào phía trên hoặc phía dưới của hình ảnh nếu cần thiết.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận