Tôi không biết làm thế nào để thêm một thẻ đố (điền vào chỗ trống).

1. Ở cửa sổ “Tạo một thẻ mới” window, chọn “thẻ đố” và sau đó chọn “Điền vào chỗ trống”.

__________2016-08-30_10.32.52_3.png

 

2. Tại trang Sửa đổi thẻ đố dạng điền vào chỗ trống, điền vào phần “Tên thẻ” và “nội dung câu hỏi”.

__________2016-08-30_10.43.16.png

 

3. Như hình minh họa trên, đóng phần bạn muốn để trống bằng hai dấu ngoặc vuông để trong dấu ngoặc kép (“[[từ để trống]]”).

4. Ấn vào ô “được phát hành” của phần “Trạng thái phát hành”.
[Ghi chú] Nhớ phải ấn vào ô này, nếu không thẻ đố của bạn sẽ không được hiện ra khi bạn chạy ứng dụng thậm chí khi bạn đã ấn phím “Lưu”.

5. Bạn có thể cài đặt thời gian là “0” nếu bạn không muốn hạn chế thời gian làm bài.

6. Điền vào phần “Phân bổ điểm”.
[Ghi chú] Điều này không bắt buộc. Bạn có thể tạo ra một thẻ mà không cần phải phân bổ điểm.

7. Ấn phím “Lưu” và bạn bây giờ đã hoàn thành việc tạo một thẻ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận