Tôi không biết làm thế nào để tạo ra một thẻ đố (sắp xếp lại).

1. Trong cửa số “Tạo một thẻ mới”, chọn “thẻ đố” và sau đấy chọn “sắp xếp lại”.

__________2016-08-30_10.32.52_2.png

 

2. Ơ trang Sửa đổi lại thẻ đố dạng sắp xếp lại, điền vào phần “Tên thẻ” và “Nội dung câu hỏi”.

__________2016-08-30_11.03.15.png

 

3. Như được thể hiện ở hình ảnh phía trên, đóng phần bạn muốn sắp xếp lại bằng hai dấu ngoặc vuông đặt trong một dấu ngoặc kép (“[[phần cần sắp xếp lại]]”). Để tạo ra nhiều lựa chọn, ngăn cách các lựa chọn bằng một dấu cách.

4. Ấn vào ô “được phát hành” của phần “Trạng thái phát hành”.
[Ghi chú] Nhớ phải ấn vào ô này, nếu không thẻ đố của bạn sẽ không được hiện ra khi bạn chạy ứng dụng thậm chí khi bạn đã ấn phím “Lưu”.

5. Bạn có thể cài đặt thời gian là “0” nếu bạn không muốn hạn chế thời gian làm bài.

6. Điền vào phần “Phân bổ điểm”. [Ghi chú] Điều này không bắt buộc. Bạn có thể tạo ra một thẻ mà không cần phải phân bổ điểm.

7. Ấn phím “Lưu” và bạn bây giờ đã hoàn thành việc tạo một thẻ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận