Một quản trị viên cần làm gì nếu anh ta quên tên tài khoản/mật khẩu ID/password?

Sẽ có hai giải pháp:

1. Có tài khoản ở có quyền cao hơn có thể chỉnh sửa mật khẩu.

Khi một quản trị viên quên mật khẩu của anh ta, có một cách để giải quyết đấy là có một tài khoản có quyền cao hơn để chỉnh sửa thông tin đăng nhập tài khoản. Tài khoản có quyền cao hơn sẽ chỉnh sửa các thông tin cần thiết từ trang chỉnh sửa người sử dụng (Edit User).

2. Người có quyền đăng nhập vào tài khoản bị quên sử dụng địa chỉ e-mail đã đăng ký.

Nếu như quản trị viên đăng ký địa chỉ e-mail tại thời điểm tạo lập tài khoản, thông tin chỉnh sửa sẽ được gửi vào địa chỉ e-mail đăng ký. Xin lưu ý, chức năng sửa đổi này đang được phát triển, cho đến khi chức năng này chính thức được khai trương, hãy dành một chút thời gian liên lạc với để sửa đổi thông tin.

 

1) Trên màn hình đăng nhập chọn “Quên mật khẩu (Forgot password)?”, sau đấy đánh địa chỉ e-mail và ấn nút “ Gửi (Send)”.

__________2016-11-09_15.02.11.png __________2016-11-09_15.02.24.png __________2015-10-07_16.24.30.png 

2) Bạn sẽ nhận được một mật khẩu mới thông qua e-mail. Trên màn hình đăng nhập điền mật khẩu mới để đăng nhập.

[Lưu ý] Bạn có thể đăng nhập với địa chỉ e-mail đã đâng ký. Nếu bạn quên tên tài khoản điền thông tin địa chỉ e-mail của bạn để đăng nhập.

3) Sau khi bạn đã đăng nhập thành công bằng mật khẩu mới, bạn sẽ được yêu cầu chỉnh sửa mật khẩu. Thay mật khẩu mới bạn chọn bằng việc thực hiện theo các quy định chỉnh sửa mật khẩu.

[Lưu ý] Nếu bạn muốn kiểm tra hoặc chỉnh sửa tên đăng nhập, hãy hỏi một người sử dụng khác có cùng quyền hoặc cao hơn tài khoản của bạn để kiểm tra hệ thống quản lý.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận