Tôi có thể sử dụng YouTube video như là một thẻ học?

Có, bạn có thể dùng YouTube video làm một thẻ học.

Cách làm như sau:

1. Ở trang danh sách thẻ học, ấn phím “Thêm vào mục” sau đấy ấn phím “Tạo một thẻ mới” để có một màn hình thoại “Tạo một thẻ mới”. Chọn “Học tập” và bạn sẽ được chuyển đến trang Chỉnh sửa thẻ học. Ở trang Chỉnh sửa thẻ học, ấn phím “YouTube” ở “Phần thân thẻ học”.

__________2015-06-19_11.06.50.png

 

2. Đi tới trang web của YouTube (https://www.youtube.com ), và lưu lại (như là bằng việc copy) đoạn YouTube video bạn muốn chèn vào trong phần “YouTube Video URL” của màn cửa sổ thoại YouTube Video.

__________2015-06-19_11.08.46.png

 

3. Ở cửa sổ thoại YouTube Video, chèn URL của YouTube video bạn muốn vào phần “YouTube Video URL” và chọn “OK”.

__________2015-06-19_11.21.32.png

 

[Ghi chú] Đảm bảo chắc chắn rằng bạn lưu lại địa chỉ URL của YouTube video được thể hiện ở trường địa chỉ của trình duyệt web. Chức năng “Chia sẻ” của trang web YouTube website để lấy được địa chỉ URL không hoạt động

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận