Khi tôi đăng ký người dùng hàng loạt, tôi nên làm gì nếu tôi muốn một người thuộc nhiều nhóm khác nhau?

Ở file CSV, điền tên của các nhóm và cách biệt các nhóm bằng dấu “:” trong dòng “nhóm” của người dùng đấy, và người dùng sẽ thuộc về các nhóm bạn vừa điền tên.

Ví dụ Bạn muoons điền người dùng này vào ba nhóm tên là “Castalia”, “Goocus development group”, và “Test group”.

 

Trong file CSV, điền

Castalia:Goocus development group:Test group

 

ở dòng “nhóm” của người đó.

Nhập CSV file (Import), và bây giờ người đấy đã thuộc về các nhóm:

 

Castalia
Goocus development group
Test group

 

Cột để trống sẽ không được sử dụng nhưng chúng vẫn tồn tại để đảm bảo tương thích với file CSV đang tồn tại.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận