Liệu tôi có thể tạo một thẻ học ở máy tính trong khi đang xem trước ở điện thoại thông minh?

Xin hãy nhớ rằng, tại thời điểm này, hệ thống không được trang bị những chức năng này.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận