Liệu tôi có thể chỉnh sửa được thông tin tài khoản của người dùng đã đăng ký được không?

Chỉ những tài khoản có quyền tương đương hoặc cao hơn có thể chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản mà bạn đang đề cập.

Điều đấy có nghĩa nếu bạn muốn chỉnh sửa/xóa một tài khoản sinh viên, bạn sẽ cần một tài khoản có quyền cao hơn tài khoản sinh viên, ví dụ một tài khoản Quản trị. Nếu bạn muốn chỉnh sửa/xóa một tài khoản Quản trị công ty, bạn sẽ cần một tài khoản Quản trị công ty hoặc một tài khoản Quản trị đại lý có quyền cao hơn tài khoản Quản trị công ty. Nếu bạn cần chỉnh sửa/xóa một tài khoản Quản trị đại lý, chỉ có tài khoản Quản trị đại lý mới có quyền làm việc đấy.

Xin hãy nhớ rằng, tài khoản Quản trị nhóm không có quyền quản lý người dùng. Bởi vậy chỉ những tài khoản Quản trị công ty và Quản trị đại lý mới có thể chỉnh sửa/xóa.

Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê các bước để chỉnh sửa/xóa thông tin tài khoản Quản trị:

 

[Chỉnh sửa]

1. Từ tab “Quản lý người dùng” tại cột bên trái của màn hình chính, đi tới trang Danh sách người dùng.

2. Ấn vào phím “Chỉnh sửa” tại góc phải cuối của thông tin người dùng.

__________2015-10-07_16.36.20.png

3. Gõ lại vào phần bạn muốn chỉnh sửa thông tin.

4. Cuối cùng, ấn phím “Lưu” và bạn hoàn thành chỉnh sửa thông tin.

 

[Xóa]

1. Từ tab “Quản lý người dùng” tại cột bên trái của màn hình chính, đi tới trang Danh sách người dùng.

2. Ấn phím “Xóa” tại góc cuối bên phải của người dùng mà bạn muốn xóa.

3. Ở hộp thoại xác nhận xóa, nhấn phím “OK” và tài khoản đã được xóa.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận