Tôi không thể chạy các file audio/video trên ứng dụng.

Xin hãy bớt chút thời gian để kiểm tra tốc độ kết nối.

Tốc độ kết nối được đề nghị là 1Mbps. Khi tốc độ kế nối chậm hơn, nội dung của audio/video có thể không được tải xuống và bởi vậy không thể chạy được.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận