Tôi không biết làm thế nào để tạo một khóa học mới.

1. Ở màn hình chính, ấn vào “Quản lý khóa học” ở tab “Quản lý nội dung”.

__________2016-08-29_16.53.01.png

 

2. Ở trang Danh sách khóa học, ấn “Tạo mới”.

__________2016-08-29_16.53.18.png

 

3. Ở cửa sổ “Xin hãy chọn khóa học mà bạn muốn tạo”, chọn “Học di động”.

__________2016-08-29_16.53.44.png

 

4. Ở trang Chỉnh sửa khóa học, điền “tên” (tên của khóa học) và “Mô tả”(Mô tả khóa học).

5. Ấn vào () “được ấn hành” ở hộp thoại về trạng thái ấn hành. [Ghi chú] Xin hãy đảm bảo là bạn đã ấn () vào hộp thoại. Nếu không khóa học sẽ không được hiện ra khi bạn chạy ứng dụng.

6. Nếu bạn muốn đặt hình ảnh cho một khóa học, chọn một hình ảnh từ “thêm file…” tiếp theo sẽ là “bắt đầu tải lên” và sau cùng sẽ là bạn đã đặt xong hình ảnh.

*Kích thước tối ưu của một hình ảnh cho khóa học là 512 x 512 px.

7. Nếu bạn muốn chỉnh sửa cài đặt thứ tự của khóa học, ấn vào ô "theo thứ tự từ trên xuống". Và nếu bạn muốn cá nhân hóa CSS, ấn phím "cài đặt (set)" ở trang này.

__________2017-01-27_15.20.24.png

 

8. Ấn phím “Lưu”. Và bây giờ bạn đã hoàn thành việc tạo lập một khóa học.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận