Tôi không biết làm thế nào để tạo được một chương mới.

1. Tạo một khóa học trong đấy có chứa nội dung của một chương mà bạn muốn thêm vào.

2. Ở trang Danh sách khóa học, chọn “Danh sách chương” ở phía bên phải của khóa.

3. Ở trang danh sách chương, chọn “Tạo mới”.

__________2016-08-29_17.18.59.png

 

4. Ơ trang Danh sách chương, điền “tên” (tên chương) và “Mô tả” (Mô tả về chương).

5. Ân ô () “được phát hành” ở hộp thoại kiểm tra trạng thái phát hành.

[Ghi chú] Xin hãy đảm bảo chắc chắn đã ấn dấu () ởhộp thoại. Nếu không khóa học sẽ không được hiện ra khi bạn chạy ứng dụng.

6. Nếu bạn muốn cài đặt hình ảnh cho một chương, chọn một hình ảnh từ “Thêm file” tiếp theo “bắt đầu tải lên” và bạn đã có thể cài đặt một hình ảnh.

7. Ấn phím “Lưu”. Bây giờ bạn đã hoàn thành tạo một chương.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận