Liệu tôi có thể thay đổi văn bản của tin nhắn đẩy?

Có, bạn có thể thay đổi văn bản của một thông báo đẩy.
Ấn phím “Sửa đổi” tại cột “Vận hành” của thông báo đẩy bạn vừa tạo, và bạn sẽ được chuyển tới trang Sửa đổi thông báo.

__________2016-08-30_12.37.32.png

 

Ở trang Sửa đổi thông báo, thay đổi văn bản theo ý bạn, cũng như trạng thái phát hành và phương pháp truyền tin.
Ấn “Lưu” và sự thay đổi đã hoàn thành.

__________2016-08-30_12.37.47.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận