Tôi không biết làm thế nào để tạo ra được một thẻ học mới.

1. Trong màn hình chính, chọn “Quản lý khóa học” ở dưới “Quản lý nội dung” ở cột bên tay trái.

2. Trong trang danh sách khóa học, tạo một khóa, chương, và mục mà ở đó bạn muốn thêm vào một thẻ học. (Nếu bạn đã tạo một khóa/chương/mục nơi mà bạn muốn thêm thẻ học vào, đi vào trang danh mục thẻ học trong Mục bạn đang làm việc.)

3. Chọn “Thêm vào mục” → “Tạo thẻ mới” → “Học tập”.

__________2016-08-29_17.36.15.png

 

4. Ở trang Chỉnh sửa (edit) thẻ học, điền vào các phần “Tên thẻ” và “Phần thân thẻ”. [Ghi chú] Thẻ học sẽ không được hiện ra khi bạn chạy ứng dụng trừ khi bạn chọn ô “được phát hành” ở phía tay phải của hộp thoại kiểm tra trạng thái “Phát hành”.

5. Ấn nút “Lưu” và thẻ học đó đã được lưu lại trong mục này.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận