Tôi không biết làm thế nào để thêm vào một thẻ đố (Dạng đóng và dạng có nhiều lựa chọn).

1. Ở cửa sổ “Tạo một thẻ mới” chọn “Đố (Quiz)” và sau đấy “Dạng lựa chọn”.

__________2016-08-30_10.27.45.png

 

2. Ở trang Sửa đổi thẻ đố lựa chọn, điền vào phần “Tên của thẻ” và “Câu để hỏi” sections.

__________2016-08-30_10.28.24.png

 

3. Về số lựa chọn…
1) Như mặc định, bạn có 4 lựa chọn và bạn không phải làm gì. Nếu bạn ấn vào phím “+” ở góc trái, bạn sẽ có thể có 5 hoặc hơn lựa chọn.
2) Để xóa bớt lựa chọn, nhấn vào ô “Xóa” ở bên cột tay phải và sau đấy ấn phím “Lưu”.
3) Nhấn vào ô “Đúng” cho lựa chọn bạn cho là câu trả lời đúng.
4) Để tạo nhiều câu trả lời đúng, ấn vào phím “radio” ở phần “chọn loại”.

4. Ấn vào ô “Được phát hành” trong phần “Trạng thái phát hành”.
[Ghi chú] Phải ấn vào ô này nễu không thẻ đố sẽ không xuất hiện khi bạn chạy ứng dụng thậm chí cả khi bạn đã ấn nút “Lưu”.

5. Bạn có thể cài đặt thời gián là “0” nếu bạn không muốn đặt hạn mức thời gian.

6. Bạn điền vào phần “Phân bổ điểm”.
[Ghi chú] Cái này không bắt buộc. Bạn vẫn có thể tạo một thẻ đố mà không cần phải phân bổ điểm.

7. Ấn vào phím “Lưu” và bây giờ bạn đã hoàn thành việc tạo ra một thẻ đố.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận