Tôi không biết làm thế nào để thêm một thẻ đố (Chọn đáp án điền vào chỗ trống).

1. Ở cửa sổ “Tạo một thẻ mới”, chọn “Thẻ đố” và sau đấy chọn “Chọn đáp án điền vào chỗ trống”.

__________2016-08-30_10.32.52.png

 

2. Ở trang Sửa đổi thẻ đố “Chọn đáp án điền vào chỗ trống”, Điền vào phần “Tên thẻ” và “Nội dung câu hỏi”.

__________2016-08-30_10.57.05.png

 

3. Như đã được chỉ ra ở phía trên, đóng lựa chọn bạn muốn để trống bằng hai ngoặc vuông để trong một ngoặc kép (“[[từ để trống]]”). Để tạo nhiều lựa chọn, ngăn cách các lựa chọn bằng một dấu cách.

4. Ấn vào ô “được phát hành” của phần “Trạng thái phát hành”.
[Ghi chú] Nhớ phải ấn vào ô này, nếu không thẻ đố của bạn sẽ không được hiện ra khi bạn chạy ứng dụng thậm chí khi bạn đã ấn phím “Lưu”.

5. Bạn có thể cài đặt thời gian là “0” nếu bạn không muốn hạn chế thời gian làm bài.

6. Điền vào phần “Phân bổ điểm”.
[Ghi chú] Điều này không bắt buộc. Bạn có thể tạo ra một thẻ mà không cần phải phân bổ điểm. 7. Ấn phím “Lưu” và bạn bây giờ đã hoàn thành việc tạo một thẻ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận