Tôi không biết làm thế nào để thêm thẻ đố vào.

1. Ở màn hình chính, chọn “Quản lý khóa học” ở phần “Quản lý nội dung” tại cột bên tay trái.

2. Đi tới trang Danh sách thẻ học của phần chương/mục bạn muốn thêm thẻ đố vào.

3. Tại trang Danh sách thẻ học, ấn “Thêm vào mục” và chọn ”Tạo một thẻ mới”.

__________2016-08-30_10.22.11.png

 

4. Cửa sổ để lựa chọn dạng thẻ học sẽ được đưa ra, hãy chon “Đố (Quiz)”.

__________2016-08-30_10.22.22.png

 

5. Sau đấy bạn sẽ thấy các dạng thẻ đố ở phần “Đố (Quiz)”. Lựa chọn các dạng thẻ đố mà bạn đang muốn tạo và tiếp tục với việc làm một thẻ đố.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận