Trang đăng nhập nằm ở đâu?

Để đăng nhập vào Hệ thống quản lý nội dung Goocus Content Management System, ấn vào đây.

_1.png

 

Sử dụng tên truy cập (login ID) và mật khẩu (password) để đăng nhập.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận