Hình ảnh được đặt “Hình ảnh công ty” được thể hiện ở đâu?

“Hình ảnh công ty” không được thể hiện ở ứng dụng học thực tế. Tuy nhiên, theo chúng tôi bạn nên tạo một hình ảnh công ty để có thể dễ dàng phân biệt công ty bạn trong hệ thống quản lý nội dung.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận