Ở trang chỉnh sửa chương, tôi đã điền vào "Mô tả" của chương. Vậy tôi có thể nhìn thấy nó ở đâu?

Ở ứng dụng Goocus, sau khi bạn đã chọn một khóa học và đi đến trang Danh sách chương, bạn có thể xem mô tả của chương bằng việc ấn vào dấu “i” cạnh tên chương.

__________2016-08-29_17.23.37.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận