Tôi không biết làm thế nào để thêm một thẻ dạng Điều tra (câu hỏi lựa chọn).

1. Ở cột bên tay trái của màn hình chính, chọn “Quản lý khóa học” ở “Quản lý nội dung”.

2. Đi tới trang Danh sách thẻ học của chương hoặc mục bạn muốn thêm thẻ dạng Điều tra vào.

3. Ở trang Danh sách thẻ, ấn vào “Thêm vào mục” và sau đấy chọn “tạo một thẻ mới”.

4. Một cửa sổ “Tạo một thẻ mới” sẽ được hiện ra. Cho phần “Xin hãy chọn loại thẻ bạn muốn”, chọn “Điều tra” và sau đấy chọn dạng “Lựa chọn”.

__________2016-08-30_11.06.18.png

 

5. Bạn sẽ được chuyển đến trang Sửa đổi thẻ dạng lựa chọn, điền tên thẻ, câu hỏi để hỏi và các lựa chọn.

6. Nếu bạn muốn thẻ Lựa chọn hiện ra khi bạn bắt đầu chạy ứng dụng, ấn vào ô “được phát hành”.
[Ghi chú] Thẻ sẽ không được hiện ra nếu bạn không chọn ô “được phát hành”.

7. Ấn phím “Lưu”. Bạn bây giờ vừa tạo ra được một thẻ Điều tra.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận