Tôi đã tạo một khóa và giao khóa đấy cho một nhóm nhưng không thấy khóa đó ở như ứng dụng học tập.

Trạng thái phát hành của khóa có thề đang để “TẮT”.

Các bước dưới đây giúp bạn kiểm tra liệu trạng thái có phải đã “MỞ”.

(Ghi chú: Ở Goocus bản 1.0.3. được cập nhật vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, chúng tôi đã sửa lỗi khi khóa vẫn được phát hành thậm chí ngay cả khi “trạng thái phát hành” vẫn đang để “TẮT”. Chúng tôi xin lỗi về điều này.)

 

[Trình tự để phát hành một khóa học]
Từ mục “Quản lý nội dung” ở trên menu đi tới “Quản lý khóa học” và sau đấy ấn nút “Sửa đổi” của khóa mà bạn muốn phát hành.
Để phát hành một khóa, nhấn vào ô “Tình trạng phát hành”.
Để giấu khóa học, bỏ ấn vào ô “Tình trạng phát hành”.

__________2016-08-30_11.21.05.png

 

[Trình tự để phát hànhmột chuỗi khóa học Procedures to publish the course flow (Cài đặt phân nhóm)]
Đi từ “Quản lý nhóm” ở menu, chọn “Khóa học” của nhóm bạn muốn phân ở trang Danh sách nhóm, sau đấy chọn “Chỉnh sửa” ở trang Danh sách khóa học và bạn sẽ được chuyển sang trang Chỉnh sửa chuỗi khóa học. Đảm bảo rằng ô “Trạng thái hiện thị” đã được nhấn.

__________2016-08-30_12.07.33.png

__________2016-08-30_12.07.51.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận