Tôi không biết làm sao để tạo một thẻ dạng báo cáo mới.

1. Tại trang Danh sách các thẻ, ấn phím "Thêm vào mục" và chọn "Tạo một thẻ mới".

2. Cửa sổ để chọn dạng thẻ sẽ được hiện ra, chọn “Báo cáo”.

__________2016-08-23_14.56.48.png

__________2016-08-23_14.57.06.png

 

3. Ở trang Sửa đổi báo cáo, điền vào "Tên thẻ" và "Câu để hỏi".

4. Nếu bạn muốn đặt hạn mức cho số lượng ký tự của câu trả lời, ấn vào (✔️) ô "Hạn chế ký tự" và cài đặt hạn mức theo mẫu ở dưới.

5. Trong trường hợp bạn muốn đặt điểm dành cho thẻ học này, điền số điểm tối đa vào mẫu dưới ở mục "Phân bố điểm".

6. Ấn phím "Lưu".

__________2016-08-23_15.00.30.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận