Tôi không biết tạo nhóm thế nào.

1. Ở cột bên trái, chọn “Quản lý nhóm”. Ở trang danh sách các nhóm, chọn “Tạo mới”.

[Ghi nhớ] Chỉ có quản trị viên của đại lý và của công ty mới tạo được nhóm.

__________2016-09-02_17.28.18.png

2. Ở trang chỉnh sửa nhóm, điền tên của nhóm mà bạn muốn tạo. Ấn nút “lưu” và bây giờ bạn đã có một nhóm mới.

[Lưu ý] Trường “mô tả” là tùy chọn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận