Người sử dụng vừa mới được tạo sẽ đăng nhập như thế nào?

1. Người dùng phải tải về ứng dụng Goocus.

- đối với người dùng iOS tải về từ App Store:
https://appsto.re/jp/PCmP6.i

- Người dùng Android tải về từ Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.castalia.goocus3

- Người sử dụng trình duyệt Web vào trang:
https://g3.gooc.us/web/login

 

2. Thông báo với người dùng về tên đăng nhập hoặc địa chỉ email và mật khẩu.
[Lưu ý] Ở trang chỉnh sửa người dùng (trang mà bạn truy cập khi tạo người dùng mới), Có một hộp thoại (checkbox) thông báo “Gửi thông tin đăng nhập cho người dùng”. Kích vào hộp thoại này (✔︎), và bạn sẽ có thể gửi cho người dùng mới thông tin tài khoản của họ (ví dụ, Tên đăng nhập, mật khẩu tạm) tới địa chỉ e-mail address đã được nhập ở mục “Địa chỉ E-mail”.

3. Người dùng khởi động ứng dụng. Ở trang đăng nhập, người dùng sẽ điền tên đăng nhập và mật khẩu. Người dùng bây giờ đã có thể sử dụng Goocus được rồi :-)

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận