Thẻ báo cáo làm việc như thế nào?

1. Người quản lý tạo ra các thẻ báo cáo trên CMS (hệ thống quản lý nội dung).

2. Những người dùng có tài khoản học sinh học bài trên ứng dụng.

3. Khi học sinh gửi câu trả lời trên ứng dụng, tin nhắn thông báo “Đã trả lời” được hiện lên ở thẻ học.

4. Bạn có thể xác nhận và chấm điểm các câu trả lời được gửi đi ở Hệ thống quản lý nội dung CMS. Cách làm như sau.
① Chọn mục "Quản lý khóa học" ở cột bên trái. Tại Danh mục thẻ học, chọn phần "Chấm điểm" của thẻ mà bạn muốn chấm.

__________2016-09-02_16.08.30.png

②Khi người dùng gửi câu trả lời, tên của họ sẽ được hiện ra ở trang “Chấm điểm” trong Hệ thống quản lý nội dung CMS. Bạn có thể nhìn thấy tình trạng điểm đã được chấm hay chưa.

__________2016-09-02_16.12.18.png

 

5. Ấn vào phím "Chấm điểm (grading)" và bạn có thể chấm điểm từng câu trả lời.

__________2016-09-02_16.12.51.png

 

6. Sau khi kết thúc việc chấm điểm, một thông báo "Chấm điểm" được thể hiện trên ứng dụng. Nếu bạn cài đặt tổng số điểm của một thẻ, số điểm của câu trả lời và số điểm của thẻ sẽ được thể hiện đồng thời.

IMG_1311.PNG IMG_1313.PNG

 

7. Khi mở một thẻ học đã được trả lời, học sinh có thể xác nhận được điểm số của mình.

*Chúng tôi chưa đưa ra chức năng thông báo “việc chấm điểm đã hoàn thành” cho người dùng tại thời điểm này.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận