Liệu có thể thêm người dùng mà họ đã đăng ký ở những nhóm khác rồi không?

Có. Bạn có thể thêm người dùng vào những nhóm khác bằng các bước sau.

1. Ấn vào "Quản lý người dùng" và đi vào trang danh sách người dùng, ấn phím "Kiết xuất" và kiết xuất file CSV.

2. Ở file CSV điền tên nhóm mà bạn muốn người dùng tham gia vào cột "Nhóm".

3. Lưu file và ấn "Nhập file (import)" ở trang danh sách người dùng.

4. Ở trang Nhập file (Import) người dùng ấn "Chọn file" và nhập file (import) vào.

 

*Người dùng sẽ không bị xóa khỏi các nhóm mà họ đã tham gia khi bạn nhập (import) file CSV. Nếu bạn muốn xóa người dùng khỏi một nhóm nào đó, vào trang "Quản lý nhóm”, ấn "Thành viên" và sau đấy ấn "Không giao nhóm (Unassign)".

*Nếu bạn nhập một file mà cột "Nhóm" để trống, không có sự chỉnh sửa nào được thêm vào.

*Cách này chỉ được áp dụng cho người dùng có quyền “Sinh viên”.

*Nếu có một số người dùng có cùng Tên đăng nhập, thì thông tin của người dùng sau sẽ được nhập vào (imported).

*Nếu có một lỗi nào đấy, tin nhắn báo lỗi sẽ được hiện ra trên màn hình và bạn có thể xác nhận thông tin tại mục "Kết quả" ở trang nhập (import) người dùng.

*Những cột không được điền sẽ không được dùng, nhưng nó vẫn được giữ lại để tương thích với những file CSV đang tồn tại.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận