Làm sao để thể hiện nội dung của huy hiệu trên ứng dụng Hệ thống quản lý nội dung?

Bạn có thể tìm thấy nó ở “Trang của tôi” trong ứng dụng.“Trang của tôi” được cập nhật mỗi khi bạn đi vào trang đấy.

1. “Tên huy hiệu” là tên của mỗi huy hiệu.

IMG_1300______.PNG IMG_0017_______3.PNG

 

2. “Điều kiện để đạt được” ở hệ thống quản lý nội dung sẽ được hiển thị ở “Điều kiện đạt được (Achieve conditions)” trên ứng dụng.

IMG_1300_______2.PNG

 

3. Bạn có thể nhận được tin nhắn khi bạn được nhận một huy hiệu.

IMG_1300_______3.PNG

 

4. “Trang của tôi” đưa ra những huy hiệu “Bị khóa (Locked)” bạn vẫn chưa nhận được.

IMG_1314.PNG IMG_1315.PNG

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận