Liệu có thể chạy được file video trên toàn màn hoặc màn hình nằm ngang không?

Chi tiết về việc chạy video trên toàn bô màn hình hoặc màn hình nằm ngang như sau.

 

■iOS

- OS phiên bản 7,8 : 2015/5 Goocus iOS phiên bản 1.0.0 hoặc hơn

- OS phiên bản 9 : 2016/3 Goocus iOS phiên bản 1.1.3 hoặc hơn

* Phiên bản 7,8 không sẵn sàng để chạy YouTube.

 

■Android

- 2016/3 Goocus Android phiên bản 1.1.3 hoặc hơn

* Có thể chạy được YouTube ở Goocus Android phiên bản 1.1.2 hoặc hơn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận