Tôi không biết làm thế nào để cài đặt các huy hiệu.


1. Đi vào trang Quản lý nội dung của Goocus ấn vào “Cài đặt công ty (Company Setting)” ở phía trên cùng của cột “Quản lý vận hành (Operation Management)”.

2. Ấn vào “Cài đặt huy hiệu” để đi vào trang tạo biểu tượng mới.

3. Ấn vào “Tạo mới” 4. Điền các thông tin cần thiết vào từng ô.

Screen_Shot_2016-07-28_at_17.30.51.png

 

4. Điền các thông tin cần thiết vào từng ô.

Screen_Shot_2016-08-01_at_13.44.54.png

Screen_Shot_2016-08-01_at_13.45.08.png

 

5. Ấn vào nút “lưu” tại phía cuối của màn hình.

* Xin đừng quên “phát hành” huy hiệu của bạn bằng việc ấn ()vào ô “đã được phát hành”.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận