Tôi muốn xóa các huy hiệu mặc định.

Bạn không thể xóa các huy hiệu được đưa ra như là mặc định.

Sau khi bạn sửa đổi các huy hiệu mặc định như “Người chơi mới được mong chờ” và “Kỵ sĩ số 1”, bạn có thể tìm thấy phím “Xóa” ở trang hệ thông quản lý nội dung Goocus Content Management System và bạn có thể xóa huy chương mà bạn vừa sửa đội. Tuy nhiên, sau khi xóa chúng việc cài đã sẽ được khôi phục và các huy chương mặc định lại xuất hiện. Bởi vậy, việc xóa hoàn toàn một huy chương mặc định là điều không thể.

 

Nếu bạn muốn dấu đi một vài huy chương, bạn có thể

1. Đi tới trang “Cài đặt huy chương”, tìm huy chương mà bạn muốn dấu và ấn phìm “chỉnh sửa (edit)” tại góc cuối bên phải của hàng.

2. Ấn vào mũi tên xuống để tìm “Tình trạng phát hành” và bỏ dấu() ở ô “được phát hành”.

3. Ấn phím “lưu” để giữ cài đặt mới.

và sau đấy

4. Kiểm tra trên ứng dụng xem nó đã thể hiện được cài đặt vừa thay đổi.

 

Thêm nữa, bạn có thể về mặt kỹ thuật “xóa” huy hiệu mặc định bằng việc thay chúng bằng huy hiệu mới.

Bạn có thể

1. Đi tới trang “Thay đổi huy hiệu”, tìm huy hiệu mà bạn muốn dấu và ấn phím “ sửa đổi (edit)” tại góc phải của hàng.

2. Thay đổi cài đặt mặc định bằng việc thay đổi tên của huy hiệu và thêm hình ảnh mới…vv.

3. Ấn phím “lưu”.

và sau đó

4. Kiểm tra trên ứng dụng xem liệu nó đã thể hiện được cài đặt vừa thay đổi chưa.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận