Tôi có thể dùng bao nhiêu ký tự để tạo mật khẩu?

Bạn có thể sử dụng tối đa 239 chữ cái để tạo tên tài khoản (ID) và bạn không thể chỉnh sửa được số tối đa này.

Ngược lại, bạn có thể sử dụng 50 chữ cái để tạo mật khẩu (mặc định) và bạn có thể chỉnh sửa được.

Để chỉnh sửa số lượng tối đa các chữ cái, bạn cần phải

  1. Đăng nhập vào trang Hệ thống quản lý nội dung Goocus.
  2. Đi tiếp vào trang “Cài đặt công ty” từ tab “quản lý hoạt động” tại phía trên đầu của cột.
  3. Từ trang này bạn ấn vào “Chỉnh sửa chính sách mật khẩu”.
  4. Điền thông tin về chiều dài mật khẩu bạn mong muốn và ấn nút “Ghi (save)”.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận