Tôi có thể nhân đôi thẻ và dùng nó cho khóa khác được không?

Được, bạn có thể nhân đôi thẻ học đã được tạo ra từ trước và thêm nó vào các khóa học khác theo các bước sau.

1. Ở màn hình nhà, ấn "Quản lý khóa học" sau đấy đi vào "Danh sách khóa học", "Danh sách chương", "Danh sách mục" và "Danh sách thẻ".

2. Ở trang "Danh sách thẻ", ấn "Thêm vào mục" và chọn "Thêm vào từ các thẻ đã được tạo trước".

__________2016-08-24_15.02.41.png

 

3. Chọn khóa học bao gồm những thẻ gốc từ "Tên khóa học" và đánh dấu vào các mục bạn muốn thêm vào.

4. Ấn vào "Xem trước" và xác nhận thẻ bạn muốn thêm vào khóa khác. Ấn vào "Thêm vào mục" và bạn có thể thêm nó vào khóa học.

*Nếu bạn xóa file hình ảnh, âm thanh hoặc phim, thẻ vừa được nhân sẽ không còn nữa. Trong trường hợp này bạn cần phải truy cập vào thẻ gốc hoặc là cơ sở dữ liệu.

__________2016-08-24_15.07.06.png

__________2016-08-24_15.11.02.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận