Kích thước hình ảnh của chương nào là phù hợp nhất?

Kích thước hình ảnh phù hợp nhất của chương là 140 × 140 px.

Và, khíc thước hình ảnh của logo khóa học/ứng dụng sẽ là như sau.

 

Hình ảnh khóa học : 512 × 512 px

Hình ảnh logo của ứng dụng : 344 ×66 px

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận