Địa chỉ e-mail của quản trị viên để làm gì?

Địa chỉ e-mail của quản trị viên được dùng khi người dùng truy vấn quản trị viên trên ứng dụng Goocus app. Để truy vấn, xin hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Ở màn hình màn hình chính, ấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải và đi vào trang “Các chức năng khác”.

2. Ấn vào "Liên lạc với quản trị viên" và tới trang tạo email.

3. Tạo một email, xác nhận địa chỉ gửi cho "To:support@gooc.us"

IMG_0004.PNG

IMG_0005.PNG IMG_0006.PNG

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận