Biểu đồ thời gian học trung bình/tiến bộ của người học theo từng khóa học

Chúng tôi sẽ giải thích về biểu đồ thời gian học trung binh/tiến bộ của người học theo từng khóa học tại đây.

 

_1.png

 

  • Trục hoành cho biết số lượng giờ học của người dùng.
  • Trục tung cho biết tiến bộ của người dùng theo từng khóa học.
  • Danh sách khóa học được liệt kê ở dưới biểu đồ.
  • Các biểu tượng khác nhau (vd:"●", "▲", "■") được gắn cho từng khóa học.
  • Số lượng biểu tượng tương đương với số lượng người dùng cho các khóa.
  • Nếu bạn di chuột tới một biểu tượng, thông tin về người dùng (tên khóa học, tên truy cập, tên người học/ thời gian học/tiến bộ cũng được hiện ra.

 

Bạn có thể xem được khóa học nào là thông dụng nhất một cách dễ dàng, Và, bạn cũng có thể tìm được thời gian học cũng nhưng sự tiến bộ của từng học viên.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận