Tôi có thể tải lên một file có định dạng HTML không?

File HTML có thể tải lên trực tiếp.

-Làm sao để tải một file HTML lên

1. Chọn "Nguồn" ở trang Chỉnh sửa thẻ học.

2. Khi cửa sổ văn bản được chuyển sang dạng chỉnh sửa HTML, bạn có thể gõ nội dung vào.

source.png

 

3. Khi bạn hoàn thành việc gõ nội dung, ấn phím "Nguồn (Source)" một lần nữa để kết thúc việc Chỉnh sửa định dạng HTML.

Screen_Shot_2016-10-07_at_11.41.45.png

 

4. Ấn phím "Lưu".

*Nội dung sẽ được thể hiện trong ứng dụng như ở dưới đây.

html_source_cords.jpg

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận